Treningsgruppe 1

Før treningsgruppe 1. skal man mestre følgende: -• Stupe fra høy kant • Svømme 100m teknisk riktig crawl

Her er første treningsgruppe i klubben vår. Her vil svømmerne få sitt første møte med svømmesporten. Trening vil bli på tre dager i uken. Søndag, mandag og torsdag. I treningsgruppe 1 vil vi ha fokus på å utvikle videre de grunnleggende ferdighetene for crawl/ryggteknikk. Samt og trene på å svømme litt lengre distanser omgangen og delta på sine første svømmestevner. Treningsgruppe 1 er rettet mot de som har lyst til å starte med svømming som idrett.