T3

Antall treninger per uke:

I vann: 2
På land: 1
Antall meter for denne gruppen er lite relevant.

Utøverne skal mestre: Flyte på mage og rygg. Skal kunne svømme 100m uten stopp (må tas hensyn til rammebe- tingelser). Crawl og rygg, dersom dette ikke mestres anbefales barna å ta kurs. Kunne stille på stevnet (25m og 50m uapprobert).

Mål for denne gruppen: Treneren skal stimulere utviklingen av barnas trygghet i forhold til hverandre og til trener. Det er viktig at de kan navnet til hverandre, gjelder også treneren, en kan f.eks bruke navneleker. Trener vektlegger aktiviteter som skaper trygghet og gjør at svømmerne gleder seg til å stille på trening. Utøverne skal svømme rygg, crawl og bryst. Introduksjon i basistrening (grunnleggende øvelser). Må lære startstup. Anbefaler frilek som «utsvøm- ming» om det er mulig

Sesong: September-juni. Inntil 2 leirer/helgesamlinger en høst og en vår

Forventninger til utøverne: Utøverne på dette nivået forventes å være lydhøre og følge med på det som skjer på trening (hodet over vann, brillene av og stå på bunn når treneren snakker). De skal være greie med hverandre. Trenerne på dette nivået må ha klare regler som har konsekvenser. Viktig å ha kontakt med foreldre.
Må klare kravene for å komme til T2

Metodikk: Liten bruk av feilretting, alternative måter å gjøre aktiviteten eller bevegelsen på. Ønsket adferd styrkes gjennom positive forsterkere. Bruk av øvningsbilder (eldre svømmere, eller treneren). De skal ikke kopiere teknikken til andre, men trener viser hva som er bra hos den ekelte av øvningsbildene. Det er viktig at utøverne får utforske vannet som element ved å prøve seg frem med ulike måter å bevege seg på, ulike teknikker og drills. Treneren bør bruke alle instruksjonsmetoder.

Trenerne motiverer til stevnedeltakelse. I stevne- og testsituasjon er det viktig å fokusere på innsats og egen forbed- ring.

Utøverne skal prøve å lære:

 •  Bryst teknikk og UV-tak
 •  Sculling
 •  Stup
 •  Alle vendinger
 •  Kick
 •  Balansetrening (loddrett og vannrett)
 •  Rutiner og regler på stevner
 •  Høyreregel i banen og starte med mellomrom mellom svømmerne
 •  Viktigheten av oppvarming
 •  Streamline
 •  Drills, sculling

  Fokusområder

 1. Lek og trygghet (trygghet sosialt og i vannet, mestringsfølelse)
 2. Teknikk (har med seg begynnende rygg/crawl fra kurs, begynner med bryst)
 3. Koordinasjon i vann og på land