T2

Antall treninger per uke:

I vann: 2 -3
På land:1
Antall meter for denne gruppen er lite relevant.

Utøverne skal mestre: Kunne svømme 10min sammenhengende. Linjeholdning. Vendinger. Enkle basisøvelser på land. Gjennomføre oppsatte tester.

Mål for denne gruppen: Aktiviteten i vann må gjøres så variert og spennende at svømming oppleves som positivt. Målet er at est mulig av utøverne får positive holdninger til å være i fysisk aktivitet. Klarer krav til T1

Sesong: September – juni. Inntil to leirer/helgesamlinger, en høst og en vår

Forventninger til utøverne: Ha med seg kunnskap fra T3.Utøverne bør delta på stevner og holde stevnereglene. Møte presis på trening (starte 15min før med basistrening). Må huske å ha med det som trengs på trening. Svøm- metøy, briller, badehette, drikke aske, zoomers, plate

Trenerne på dette nivået må ha klare regler som har konsekvenser. Viktig med kontakt med foreldre.

Metodikk: Barna bør få prøve seg frem og få tilbakemelding fra trener på utførelse, med liten grad av feilretting. Posi- tivt fokus på utøvere som har størst innsats og/eller fremgang.

Utøverne skal prøve å lære:

 •  Butter y oppbygning
 •  Videreutvikle crawl, rygg og bryst
 •  IM vendinger
 •  Ryggkick under vann
 •  Forberedes mentalt og fysisk til å trene på et høyere nivå
 •  Ta ansvar for å komme på riktig plass til riktig tid på stevne
 •  Ha kontroll på eget utstyr
 •  Egen stevneoppvarming
 •  Ta ut alt i løp på stevner
 •  Svømme ulike distanser og svømmearter både på trening og stevner

  Fokusområder

 1. Teknikk
 2. Utholdenhet (i vann og på land, staffetter, løping, sykling, ski)
 3. Hurtighet, i vann 5-15m, på land