T1

Antall treninger per uke:

I vann: 2-4. 
På land: 1-1.  
Antall meter per trening: 1500-2500m

Utøverne skal mestre: Medley med start og alle vendinger. Svømme ulike distanser og svømmearter på stevne.

Mål for denne gruppen: Det skal være gøy å svømme. Teknisk forståelse. Utvikle seg til å bli konkurransesvøm- mere. Bli trent for å trene – tåle treningsbelastning for å absorbere mer trening. Øke aerob kapasitet. Videreutvikle teknikk. Bli kjent med krav og treningsmengde i gjengene over. Klare kravene til K3

Sesong: August/sept-juni. To leirer årlig, Motivasjon på plass og posisjon for opprykk K3, kan bli tilbudt mulighet for trening i ferier, jul og påske.

Forventninger til utøverne: Ha med seg kunnskap og regler fra lavere grupper. Ha ønske om å trene. Holde avtaler, gi beskjed dersom en ikke kan stille på trening. Ha egnet utstyr. Møte presis på trening (starte 15min før med basistrening). Utøverne deltar på stevner, og har deltatt på stevner tidligere. Mestre stevneforberedelse som inn- svømming, oppvarming og gjennomførelse.

Metodikk: Treneren må stimulere utøverne til å tenke over hva de gjør i bassenget, subjektiv farts- og teknikkopp- levelse, samt evaluere egen innsats. Opptre som coach (stille åpne spørsmål) – snakke lite om hva som er feil, men fokusere på hvordan de kan gjøre det riktig. Sterk fokus på mestring og utvikling.

Utøverne skal prøve å lære:

 •  Hva det vil si å være en svømmer
 •  Treningsdisiplin (det er ikke farlig å bli sliten)
 •  Ta mer ansvar under trening – lære seg å være en utøver som trener, fra å være en utøver som blir trent
 •  Kunne trene med starttider, bruke klokken
 •  Videreutvikling av alle svømmearter, start og vendinger
 •  Evaluere egen teknikk, kjenne etter hva som fungerer
 •  Evaluere egne løp på stevner, ta imot feedback – når det går bra og når det ikke går som forventet

  Fokusområder

 1. Aerob fokus
 2. Teknikk
 3. Treningsvaner (Trening/hvile, ernæring, struktur)