Småbarnssvømming

Småbarnssvømming er en fortsettelse av babysvømming, og er for barn i alderen 1,5 – 5 år. Foreldre deltar aktivt sammen med barnet. Denne aktiviteten har stor utbredelse i mange land. I Norge har vi hatt lite tradisjon for tilrettelagte tilbud for denne aldersgruppen. Det er Norges Svømmeforbunds klare mål at alle skal lære å svømme, og det er viktig å ta tak i tilbudet for denne aldersgruppen, slik at grunnlaget for svømmedyktighet kan legges så tidlig som mulig. Med små tilpasninger vil innholdet i ‘Slik lærer du å svømme’ kunne brukes i denne aktiviteten.

Bestill kurs