Selungenmerket

Dette må du kunne før du starter på kurset

Før selungenmerket skal man mestre følgende: Innta linjeholdning på rygg i vannflaten, gjøre ryggbeinspark med armene strukket bak, dreie over på magen, gjøre crawlbeinspart i linjeholdning med armene strukket frem som en pil.

Dette er temaet for kurset

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen «Fremdrift», som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
– Svømme 25 m crawlsvømming med en «grei» teknikk. Samt ha kjennskap til stup og ryggsvømming.

Bestill kurs