Marion Engen

Jobber som:
Instruktør kursrekken, instruktør småbarn og babysvømming.

Utdanning:
Begynnerinstruktør, småbarn-/babysvømmingsinstruktør fra norges svømmeforbund.

Erfaring:
1,5 år erfaring innen svømmeopplæring.