Om treningsgruppene

Utviklingstrappens hovedoppgave er å sørge for en opti- mal progresjon i det arbeidet som blir gjort med de ulike gjengene. Klubben ønsker å få est mulige svømmere opp på et nasjonalt nivå, samtidig som det sosiale blir ivare- tatt. Alle svømmere skal få muligheten til å utvikle sitt potensiale. Svømmere som vil bli meget gode skal få dennemuligheten i Øyane SK, men klubben skal også ivareta ulike ambisjonsnivå hos den enkelte utøver. Utviklingstrappen er et levende dokument som brukes daglig og evalueres til enhver tid. Diskusjon om endringer tas hovedsaklig opp på trenermøter, evt med hovedtrener.
Utviklingstrapp Øyane SK
 
utviklingstrapp