Kurs

Øyane SK er medlem av Norges Svømmeforbund (NSF) og driver svømmeopplæring etter modell utarbeidet av Norges Svømmeskoler.

Svømmeklubbens mål er å gjøre flest mulig barn og voksne trygge i vann. Statistikk viser at halvparten av alle 10 åringer i Norge ikke er svømmedyktig. Prinsippet med selvberging er vesentlig i opplæringen.

Fire kjernefunksjoner er sentrale for å lære å svømme. Men før man starter på kjernefunksjonene, legges grunnlaget gjennom vanntilvenningen. Øvelsene som gjennomføres på småbarnssvømming er tilrettelagt for barn fra 3 års alder, og danner grunnlaget for kjernefunksjonene. Kjernefunksjonene oppnås gjennom 20 kjerneøvelser som inneholder elementene som trengs for å mestre forholdene i vannet, og å lære å svømme.

De fire kjernefunksjonene «Dykke», «Flyte», «Gli» og «Fremdrift» læres på kursene Hval, Skilpadde, Pingvin og Selungen.

Norges Svømmeskole og Øyane Svømmeklubb har fokus på:

  •  at svømmeopplæring skal være gøy
  •  ferdighetsutvikling
  •  svømmeteknisk utvikling
  •  kognitiv utvikling
Ved mindre enn 50 % påmelding pr. kurs, kan deltaker bli flyttet til annet kurssted.