K2

Antall treninger per uke:

I vann: 5-8. 
På land: 2-4. 
Oppvarming før svømme økt. 
Antall meter per trening: 3000-6000m

Utøverne skal mestre: Bruke klokken, trene med starttider, ta puls.

Mål for denne gruppen: Det skal være gøy å svømme. Teknisk forståelse. Utvikle seg til å bli konkurransesvøm- mere. Bli trent for å trene – tåle treningsbelastning for å absorbere mer trening. Øke aerob kapasitet. Videreutvikle teknikk. Bli kjent med krav og treningsmendge i gjengene over. Klare krav til K1. Vektlegge LÅMØ øvelser og lengre distanser. UM-mesterskap.

Sesong: August – juni. 2-4 leirer/helgesamlinger. Trening i ferier, jul og påske. Ha stevner som hovedmål, LÅMØ, BSF. Inkl utenbys stevner.

Forventninger til utøverne: Videreføre regler/kunnskap fra lavere grupper. Treningsvillighet. Holde avtaler, gi beskjed dersom en ikke kan stille på trening. Ha egnet utstyr. Møte presis på trening (starte 15min før med basistre- ning). Ta ansvar ved egentrening – oppvarming og uttøyning skal skje hver dag på eget initiativ med veiledning fra trener. Konsentrasjon på trening, treningsdisiplin. Ansvar for egen utvikling. Ha gode rutiner for trening og stevner. Positivitet ovenfor trener og andre utøvere (oppbackning av treningskamerater). Være målbevisst. Føre treningsdag- bok. Mestre stevneforberedelse og gjennomførelse.

Metodikk: Treneren må stimulere utøverne til å tenke over hva de gjør i bassenget, subjektiv farts- og teknikkopp- levelse, samt eveluere egen innsats. Opptre som coach (stille åpne spørsmål) – snakke lite om hva som er feil, men fokusere på hvordan de kan gjøre det riktig. Strekt fokus på mestring og utvikling. Svømme etter klokken, motivere utøverne til å ha kontroll på hvor fort de svømmer. Trene basistrening for prestasjonsøkning, men også som skade- forebyggende tiltak.

Utøverne skal prøve å lære:

  •  Kroppskontroll/-bevissthet
  •  Videreutvikling av teknikk
  •  Kunnskap om ernæring og hvile
  •  Mental trening
  •  Basistrening, bevegelighetstrening
  •  Prestere på stevner
  •  Jobbe med egen evaluering og tilbakemelding fra trenerFokusområder
  1. Godt sosialt miljø, svømmerne skal ha lyst å komme på trening. Utfordringer/utfordrende – mentalt paradis
  2. Skape bevisste utøvere. Disiplin, optimal fullføring/utføring
  3. Teknikk, forbedring og stabilisering av teknikk i alle svømmearter, med starter og vendinger.