Intensivt kurs uke 24/25. Bli trygg i vann før sommerferien!

Vi setter opp et intensivt kurs over 5 dager. Starter søndag 16 juni til torsdag 20 juni på Straume Terapibad.
Svømmeskole «bli trygg i vann» er en instensiv uke med fokus på å bli trygg i vann før sommerferien. Kurset arrangeres av Øyane SK. Denne uke vil barnet få øve seg på hva vannet har som utfordringer. Barnet vil lære å mestre vannet og få opplevelsen av vannet som en gøy lekesone. Større barn vil også lære seg grunnleggende ferdigheter slik at de kan få fremdrift i vann. Kurset er delt inn i tre grupper:
– IKKE SVØMMEDYKTIG: Hovudfokus på å bli trygg i vann og lære å dukke under vann. Leke og ha det gøy i vannet. Når de kan dykke under vann, vil de lære å flyte på mage.
– SVØMMEDYKTIG, MEN USIKKER.: Fokus flyting og skape fremdrift. Være trygg på flyting i vann. Skape fremdrift i form av bruk av bein og litt armer. Både mage og rygg.
– SVØMMEDYKTIG, MEN VIL LÆRE MER: Fokus på å utvikle fremdriften og koordinasjon. Lære å sette sammen teknikk med bein og arm, slik at man skaper fremdrift i form av crawl bevegelser. Målet er at en skal klare å svømme minimum 12,5 m crawl ved ent kurs.
Kurset ligger under «annet» på denne linken: