Innkalling til årsmøte i Øyane svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Øyane svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 22.mars kl 18.00 på Storebotn 48.

Saker som et medlem ønsker skal taes opp på årsmøtet, må sendes styret senest 15. mars på epost: post@oyanesvomming.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli levert ut på årsmøtet.

Medlemskap må være registrert innen 15. mars for å ha stemmerett ved årsmøte.