Hvalmerket

 

Hvalmerket er første trinn i kursrekken etter baby- småbarnssvømming. Dette kurset foregår uten foreldre i bassenget. Barnet skal være selvstendig og ikke redd for vann. Ferdighetsnivået vektlegges mer enn barnets alder. Barnets alder på dette nivået er ca 4 – 7 år.

 

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen «Dykke», som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann – dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Etter endt kurs skal elevene beherske følgende:
– Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

Bestill kurs