Årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Øyane svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 25.mars kl.19.00 på Storebotn 48.

Saker som et medlem ønsker skal taes opp på årsmøtet, må sendes styret senest 18.mars på epost: post@oyanesvomming.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli levert ut på årsmøtet.

For å være stemme berettiget må man ha et gyldig medlemskap.

Medlemskap må være registrert innen 18. mars for å ha stemmerett ved årsmøte. Sett inn kr.100,- på konto 36285632085, merk innbetaling med navn og «Støttemedlem».